Boodschappen thuisbezorgen, online shoppen en stofzuigen door een robot. Handig, maar slecht voor onze gezondheid. We moeten meer bewegen. Recente studies tonen aan hoe belangrijk de verbinding is tussen ons hart en brein. Niet alleen dus figuurlijk, ook letterlijk. Gisteren schreven artsen en wetenschappers een brandbrief aan het kabinet met als pleidooi om meer te bewegen voor het versterken van ons immuunsysteem, daarnaast kan hierdoor een corona-infectie minder ernstig verlopen. Ook zwemmen zorgt voor een fit hart, een fit brein én een beter immuunsysteem. Erik Scherder heeft hierover een geweldige masterclass gegeven. In het kort de highlights, maar niemand kan dit beter uitleggen dan Erik Scherder zelf.

Kijk hier de masterclass ‘Het fitte brein’ van Erik Scherder

Lees ook over de brandbrief van 65 artsen en wetenschappers aan het kabinet met als pleidooi om meer te bewegen voor het versterken van ons immuunsysteem, daarnaast kan hierdoor een corona-infectie minder ernstig verlopen.

Het brein

In onze hersenen zit witte stof die zorgt voor een optimale verbinding in de hersenen en een fit brein. Deze verbinding heeft zo’n 30 jaar nodig om zich te ontwikkelen, alleen neemt daarna af. Maar kan wel worden geoptimaliseerd. Wat je daarmee wint? Deze verbinding stimuleert ons probleemoplossend vermogen, flexibel denken en werkgeheugen. En speelt een rol bij ons immuunsysteem, daarover later meer. Om deze verbinding in goede conditie te houden heb je een goede doorbloeding nodig. Hoe zorg je voor een goede doorbloeding? Juist door te zorgen dat je hart goed functioneert.

Het hart

Het hart pompt bloed door het lichaam, via de bloedvaten voorziet het de organen van een goede doorbloeding. Belangrijk dus voor het goed kunnen functioneren van de organen. Ook voor de hersenen, zelfs 20% van het hart gaat naar het brein. Dit betekent dus dat het hart een enorm cruciale rol speelt in het functioneren én fit houden van het brein. Daarnaast is een goede doorbloeding belangrijk om de bloedvaten gezond te houden. Doordat het bloed goed langs de wand schuurt, komen stofjes vrij die de bloedvaten in conditie houden en ook voorkomen dat de aderen dichtslibben.

(Denk)sport

Een fit brein en een fit hart: hoe zorg je voor een goede conditie van beiden? Matig intensief bewegen zoals natuurlijk zwemmen. Maar niet alleen fysiek bewegen, ook denksport. Een potje schaken zorgt voor een verhoogde hartslag en een betere doorbloeding. Tevens wijst Scherder op het belang van bewegen voor je immuunsysteem. Wanneer je matig intensief beweegt, worden je cellen die nodig zijn voor een goede afweer actiever en dus effectiever. Maar deze cellen moeten ook op het juiste moment in actie komen. Hiervoor heb je de witte stof nodig in je hersenen. En zo is de cirkel weer rond. Een fit brein én een fit hart is belangrijk voor een fit leven.